CENT PROIECTE

Colegiul economic "Nicolae Titlulescu" Baia Mare

Universul cunoaşterii

Educaţia este un proces complex care trebuie să urmărească formarea aptitudinilor de selectare a informaţiei, de centralizare şi structurare a datelor ,urmată de utilizare a acestora în crearea unor materiale de creaţie proprie. Toate noţiunile însuşite trebuie corelate şi utilizate conştient în proiecte interdisciplinare.

Fizica, este disciplina cu cea mai mare arie de cunoaştere şi prin urmare are ca bază toate cunoştinţele acumulate în procesul educaţional: matematică, literatură, geografie, chimie, biologie,etc.

Acest site l-am dedicat creaţiilor  efectuate cu elevii în cadrul cercului "Exploratori CENT ai artei cunoaşterii"

Activitate 2012-2013

Simpozion Naţional  înregistrat cu nr. 32  în Calendarul Acţiunilor Educative Naţionale 2013

 

 

 

Activitate 2010-2011


  Proiect aprobat  în Calendarul Activităţilor Naţionale 2011, al Ministerului Educaţiei, Învăţământului şi Sportului.

Activitate 2009-2010

 Proiectul s-a desfăşurat la nivel regional în urma proiectului de parteneriat "Dinamica minţii în studiul fenomenmelor naturii". 

Lucrările prezentate au fost multiple şi au cuprins toate domeniile fizicii.  

Elevii şcolii gimnaziale "George Coşbuc" ne-au încântat cu program deosebit prin creativitate şi interpretare artistică. 

Activitate  2008-2009

 Proiectul s-a desfăşurat la nivel judeţean, în cadrul Bibliotecii "Petre Dulfu" Baia Mare şi a fost o adevărată revelaţie pentru elevii participanţi atât de nivel gimnazial cât şi ş liceal. 

Lucrările CENT au fost foarte multe şi elaborate lucrate cu seriozitate şi cu bucuria creaţiei !

Activitate 2007-2008

 Proiectul a fost organizat la nivel de şcoală.

Participarea a fost destul de largă, elevii manifestând interes pentru astfel de lucrări.

Elevii au fost impresionaţi de creaţiile colegilor şi de diplomele personalizate primite .